Ψώνισε το !

Οι καλύτερες προσφορές με μια ματιά

Όροι Χρήσης

Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας Pswniseto.gr

O ιστότοπος Pswniseto.gr διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρακάτω όρων χρήσης, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για την διασφάλιση των υπηρεσιών που προσφέρει, χωρίς καμία προειδοποίηση. Σε περίπτωση τροποποιήσεων προσθήκων ή διαγραφών στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα.

 
Οι πληροφορίες που προσφέρει το Pswniseto.gr στους χρήστες του για τα προϊόντα που προβάλλονται σε αυτόν ανά θεματική κατηγορία, αποτελούν αλλότριες πληροφορίες, οι οποίες είτε αποστέλλονται από τους κατασκευαστές των προϊόντων αυτών, είτε συλλέγονται ως πληροφορίες μεταδιδόμενες από τα ηλεκτρονικά καταστήματα που παρέχουν αυτά προς πώληση ειτε απο τα Affiliates Προγράμματα στην Ελλάδα.

Το Pswniseto.gr ουδεμία ευθύνη φέρει ως προς την ακρίβεια και ορθότητα των μεταδιδόμενων ως άνω πληροφοριών

Όλο το περιεχόμενο του Pswniseto.gr, συμπεριλαμβανομένου της βάσης δεδομένων του ευρετηρίου, του κώδικα των ιστοσελίδων και τoυ λογοτύπoυ, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Pswniseto.gr και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και διεθνούς δικαίου.

 
Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, μετάδοσης ή διανομής με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο. Εξαιρείται η προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση του ιστότοπου.

 
Σε καμιά περίπτωση τo Pswniseto.gr ή οι συνεργάτες του δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, που τυχόν θα υποστούν οι επισκέπτες / χρήστες υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

 
Το Pswniseto.gr δεν εγγυάται με το παρόν τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες του καθώς η λειτουργία του είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες μη δυνάμενους να ελεγχθούν.

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο Pswniseto.gr πιθανόν να κρατείται  για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Οποιαδήποτε χρήση του ιστότοπου Pswniseto.gr συνεπάγεται την από μέρους σας αποδοχή όλων των παραπάνω όρων.